Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Aanlichting bezienswaardigheden


Waarom aanlichten?

In Staphorst worden enkele gebouwen en kunstwerken aangelicht. Dit wordt gedaan om:

  • ons cultuurschoon ook ’s nachts zichtbaar te maken
  • herkenbare oriëntatiepunten te creeëren
  • de leefomgeving sfeervoller te maken

Dit is prettig voor bewoners en bezoekers en kan positief bijdragen aan de locale economie via recreatie en toerisme.

deur Oude Rijksweg

Foto: ook particulieren kleden de openbare ruimte aan door opvallende plekken aan te lichten.

Gemeentelijk beleid aanlichten van monumenten en kunstwerken

De gemeente licht zelf geen gebouwen of kunstwerken aan. Als dit in de toekomst aan de orde mocht zijn, dan kiest de gemeente voor bewuste aanlichting. 

koperen toren

Foto: Koperen Toren, net buiten de gemeentegrens is opvallend verlicht.

Bewust Aanlichten - hoe?

De gemeente vraagt partijen die aanlichten, om dit bewust te doen!

Enkele tips om energie te besparen en onnodige lichtvervuiling te voorkomen:

  • schakel de aanlichting om middernacht uit, er zijn dan weinig mensen meer op straat die genieten van de aanlichting
  • schaf energiezuinige lampen aan
  • de lampen goed richten: vaak worden onbedoeld andere gevels, bomen of de hemel meeverlicht
  • probeer zoveel mogelijk van bovenaf te verlichten in plaats van onderaf
  • verlicht subtieler: soms is het mooier om alleen specifieke elementen van het gebouw of kunstwerk te verlichten zodat die er extra uitspringen
  • pas de felheid en lichtkleur aan aan de omgeving. Ook de kleur van het te verlichten object is van belang. Een witte gevel heeft beduidend minder aanlichting nodig.

Partijen die aanlichten, kunnen hier ook met de gemeente over spreken. De gemeente benut de tips uit de ′Richtlijn ter voorkoming van lichthinder′ van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).