Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Fietspaden


Fietspaden & veiligheid

Sommige fietspaden zijn verlicht, andere niet. Bij de keuze voor het verlichten van fietspaden spelen twee zaken:

 1. verkeersveiligheid en rijcomfort
 2. het gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) en overzicht

De verkeersveiligheid geldt met name als er in beide richtingen op het pad gefietst mag worden, bij fietstunnels en andere gevaarlijke situaties zoals kruisingen. De gemeente is actief op het stimuleren van goede fietsverlichting.

Bij sociale veiligheid is het aspect van schijnveiligheid van belang. Licht op zichzelf maakt niet veilig, ook al kan het wel een veilig gevoel geven. Voor echte veiligheid is de aanwezigheid van andere weggebruikers en sociale controle noodzakelijk. Het is daarom raadzaam om fietsers (als het donker is) te stimuleren om van dezelfde route gebruik te maken.

fietspad heerenweg

Foto: Fietspad met oriëntatieverlichting (Heerenweg)

Gemeentelijk beleid binnen de bebouwde kom

Ook als het gaat om fietspaden kiest de gemeente Staphorst voor bewust verlichten. 

 • Binnen de bebouwde kom zijn de fietspaden in principe verlicht.
 • In parken worden fietspaden (en voetpaden) alleen verlicht als ze deel uitmaken van een doorgaande route. De gemeente doet dit om schijnveiligheid te voorkomen. 
 • Indien mogelijk worden fietspaden meeverlicht met de hoofdrijbaan, zodat er geen extra lantaarnpalen nodig zijn.
 • Als de techniek en de financiële investering dit toelaat, worden de lampen in de nachtelijke uren gedimd.
 • Bij nieuwe fietspaden wordt gekozen voor moderne armaturen waarbij het licht goed op het wegdek is gericht en de lichtvervuiling minimaal is. 

rode fietsstroken

Foto: Op de Schapendijk zijn de fietsstroken gemarkeerd met reflecterende belijning

Gemeentelijk beleid voor fietspaden en -routes buiten de bebouwde kom

Er zijn 2 soorten fietspaden buiten de bebouwde kom:

 1. Recreatieve fietspaden. Deze worden niet verlicht. Ze worden vooral overdag en tijdens de zomermaanden gebruikt en er is geen sprake van sociale controle in de avond en nacht. Ook liggen ze vaak in een gebied dat de gemeente graag donker wil houden zoals in bos- en natuurgebieden.
 2. Utilitaire fietspaden kunnen oriënterend worden verlicht. De lantaarnpalen staan ter oriëntatie op wat grotere afstand van elkaar zodat het verloop van het fietspad te zien is. 

Bij utilitaire fietspaden hangt de keuze voor het wel of niet verlichten af van aspecten als:

 1. De functie van het fietspad
 2. De ligging van het fietspad (direct langs de hoofdrijbaan of vrijliggend)
 3. Of de hoofdrijbaan op die plek verlicht is
 4. Of je op het fietspad in één richting mag fietsen of vanuit beide richtingen

Soms verlichten de lantaarnpalen langs de hoofdrijbaan ook meteen het aanliggende fietspad. Op het moment van vervanging overweegt de gemeente de verlichting langs de hoofdrijbaan te verwijderen. Als het nodig is wordt er oriënterende fietspadverlichting teruggeplaatst.

fietspad kerkwijk ijhorst fietspad overdag Staphorst

Foto: Aan de Kerkweg IJhorst/Poortsteeg wordt het vrijliggende fietspad verlicht met rondstralers.

JJ Gorterlaan Led JJ Gorterlaan overdag

Foto: Het fietspad op de J.J. Gorterlaan wordt meeverlicht met de naastgelegen hoofdrijbaan.