Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Reclame


Landelijke trend

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker wordt verlichting gebruikt om reclame extra te laten opvallen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en kiezen daarom voor steeds meer en fellere lichtreclames.

Voorheen werden lampen gebruikt om borden of posters aan te lichten. Nu zijn er meestal lichtbakken waarbij het licht van binnenuit naar buiten straalt. Door de komst van nieuwe technieken zoals LED zijn er steeds meer lichtkleuren en wordt vaker knipperend licht toegepast. Op zichtlocaties is vaak meer lichtreclame, die bovendien de hele nacht brandt. Deze verlichting kan storend zijn voor de weggebruikers.

In de gemeente Staphorst is vooral reclame te zien op bedrijventerrein De Esch. Deze reclameverlichting straalt uit richting de snelweg A28. 

Voorbeelden van reclameuitingen in Staphorst

reclame 1 staphorst reclame 2 staphorst reclame 3 staphorst reclame 5 staphorst reclame 7 staphorst supermarkt

Gemeentelijk beleid en regelgeving

Gemeente Staphorst toetst reclame-uitingen aan haar ′Ruimtelijke Atlas en Welstandsnota′ (2013):

  • Geen lichtreclame of verlichte reclameborden toegestaan in woonomgeving en De Streek (monumentenstrook buitengebied)
  • Geen lichtreclame toegestaan in het buitengebied. Verlichte borden mogen alleen langs hoofdwegen.
  • Verlichting van winkels en bedrijven moet passen bij de omgeving en het pand.

Verder gelden de volgende aanvullende regels (zie amendement 2A door de gemeenteraad aangenomen bij de vaststelling van dit beleidsplan op 26 januari 2016):

Bij reclame verlichting moet worden aangetoond dat de lichtsterkte acceptabel is. De maximaal toelaatbare lichtsterkte is bepaald in de richtlijn Lichthinder, NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde). Reclame moet bedrijfsgebonden zijn.

  • Aan een gebouw mag geen reclame worden gemaakt voor iets dat geen relatie heeft met het gebouw of het daar gevestigde bedrijf in kwestie. 
  • Een LED-scherm/reclame mag door veranderende, bewegende of aan en uit knipperende verlichting het woongenot van omwonenden en het gebruik van aanliggende panden niet onaanvaardbaar hinderen.
  • Het toepassen van geluid is niet toegestaan.
  • Er wordt aangetoond dat de lichtsterkte acceptabel is. De maximaal toelaatbare lichtsterkte is bepaald in de richtlijn Lichthinder, NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde).
  • Bij gegronde klachten wordt de lichtsterkte gedimd, conform de namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen.
  • Een LED-scherm wordt gemeld aan het bevoegd gezag.
  • Voor winkelcentra kunnen separate voorwaarden gesteld.

reclamezuil staphorst A28

Foto′s: Reclamezuil langs de A28. Dergelijke vormen van reclame leveren veel discussie op onder diverse partijen. Er zijn afspraken gemaakt over het afstemmen van de helderheid van het licht op de omgeving en op de dag/nacht-situatie. De schermen zijn daarom uitgerust met een lichtsensor die continu bepaalt hoeveel licht er in de omgeving is. 

Reclames in bushokjes

De gemeentelijke organisatie is verantwoordelijk voor de verlichte reclames in bushokjes (ABRIs). Hiervoor werkt zij samen met een marktpartij. De lampen zijn met LED uitgerust en worden in de nachtelijke uren met 30% teruggedimd.  

bushokje 2 staphorst 

Foto: Bushokje met reclameverlichting. Dimbare LED verlichting is geplaatst in zes bushokjes.