Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Landelijk beleid

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

  • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
  • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

Besparing in de gemeente

Het is niet voor iedere gemeente technisch én financieel haalbaar om zo′n grote besparing te realiseren. Wel is het altijd mogelijk om te besparen, want een gemeente gebruikt veel energie. 

Zij gebruikt stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembaden en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post. In 2014 verbruikte de openbare verlichting 458 MWh, dat is ongeveer evenveel stroom als 130 gemiddelde huishoudens. 

duurzaamheid ijsbeer

Gemeentelijk beleid

De gemeente Staphorst maakt zich hard voor duurzaamheid in de brede zin zoals beschreven in de Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst (2013). Dit doet zij door partijen bewust te maken en samen te werken. De gemeente zet sterk in op verduurzaming van bestaande woningen en energiebesparing bij bedrijven. Er wordt gestreefd naar 20% energiebesparing in de periode 2013-2018 voor het gehele grondgebied.

De gemeente wil daarnaast het goede voorbeeld geven door duurzaam in te kopen en aan te besteden. Bewuste openbare verlichting is een voor burgers en bedrijven zichtbare gemeentelijke energiebesparing. 

Hoe bespaart de gemeente energie?

De gemeente stimuleert burgers, instellingen en bedrijven om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Haar eigen energieverbruik voor openbare verlichting vermindert de gemeente door:

  • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
  • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
  • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
  • een laag vermogen te gebruiken (Openbare Verlichting op maat)
  • efficiëntere lichtbronnen te gebruiken waar dit passend is, zoals LED
  • dimmen van de verlichting waar dit kan qua veiligheid en tegen minimale meerkosten
  • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur

Duurzame Materialen

Gemeente Staphorst kiest voor zo duurzaam mogelijk materiaalgebruik. Dit houdt in dat er met de hele levenscyclus wordt rekening gehouden en dat de levensduur maximaal wordt benut. De gemeente kijkt daarom naar de gehele cyclus van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat bij openbare verlichting dan vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonne energie

Het is goed mogelijk om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonne energie. Dit is een mooie oplossing op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals in het buitengebied, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc. Deze duurzame techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe electriciteitskabel aan te leggen

zonnemast overdag foto van mijn energiefabriek zonnemast nacht foto van mijn energiefabriek

Foto: Straatlantaarns op zonne energie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)