Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Doorgaande wegen


De doorgaande wegen zijn overwegend wegen binnen de kom (waar 30 of 50 km/uur mag worden gereden) en hoofdaders die de verschillende kernen met elkaar verbinden. Hierbij staat de vervoerfunctie voorop.

Deze factsheet gaat over de openbare verlichting van de gemeente of van de provincie langs de wegen binnen of aan de rand van de bebouwde kom. Klik hier voor wegen in het buitengebied

Verder is er terrein- en gebouwverlichting van particulieren en bedrijven zichtbaar langs doorgaande wegen.

Gemeentelijk beleid

De gemeente kiest ook op doorgaande wegen waar mogelijk voor een laag verlichtingsniveau. Hiermee geeft de gemeente invulling aan Bewust Verlichten: verlichten op maat, passend bij de situatie, en rekening houdend met energieverbruik en lichtvervuiling.

Hoeveel licht (binnen bebouwde kom)

In principe kiest de gemeente nu voor een bescheiden verlichtingssterkte met uitzondering van locaties waar meer licht nodig is. Op wegvakken waar dit kan qua verkeersveiligheid wordt verlichting nog verder teruggedimd in de nachtelijke uren.

de esch wet wassebaliestraat staphorst Achthoevenweg overdag

Foto: gebiedsontsluitingsweg verlicht met behoorlijk gelijkmatige witte LED verlichting die de omgeving niet meeverlicht (Achthoevenweg – bedrijventerrein de Esch). Het naastgelegen fietspad wordt meeverlicht.

Hoe gelijkmatig

Niet alleen de verlichtingssterkte is van belang. De gelijkmatigheid is de mate waarin het licht egaal verspreid is over het wegdek. De gemeente streeft naar een zo gelijkmatige mogelijke verlichting maar volgt hierin niet de landelijke adviesrichtlijn. De gemeente plaatst de lichtmasten op maat, op logische afstanden op die specifieke locatie. Als verlichting wordt gedimd, blijft de gelijkmatigheid gelijk.

Voorbeelden buiten de bebouwde kom

ontsluiting naar A28 staphorst 

Foto: De ontsluitingsweg naar snelweg A28 is verlicht met 60 Watt lampen die wit licht geven met een redelijke gelijkmatigheid (Burg. van der Walstraat)

rijksparallelweg naast A28

Foto: Links: noordzijde van Rijksparallelweg, rechts de A28, beide met oranje verlichting wat relatief veel strooilicht/lichtvervuiling geeft 

Rand van de bebouwde kom

rand bebouwde kom Kanlaan Staphorst

Foto: Wit licht binnen bebouwde kom, oranje buiten de bebouwde kom (Mr.J.B.Kanlaan) 

Voorbeelden binnen de bebouwde kom:

rotonde JC van Andelweg 

Foto: Rotonde JC van Andelweg met relatief nieuwe warmwitte verlichting van 70W per lamp. Opvallend is de verlichting van de school gelegen naast de rotonde.

Rotondes

Op rotondes kiest de gemeente voor een hoge gelijkmatigheid. Rotondes zijn daardoor van een afstand goed zichtbaar en de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.  

stovonde stovonde overdag

Foto: Een ovaalvormige rotonde heet een ovonde. In Staphorst wordt deze stovonde genoemd. Er is geelwitte verlichting gebruikt. 

rotonde achthoevenweg jj gorterlaan staphorst rotonde JJ Gorterlaan overdag

Foto′s: De rotonde op de Achthoevenweg – JJ Gorterlaan heeft moderne goed naar beneden gerichte verlichting op basis van wit LED licht.