Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Kassen (Tuinbouw)


De gemeente let goed op de impact van kassen op natuur en landschap. Daarbij kijkt ze ook naar de verlichting van kassen, ook wel assimilatieverlichting genoemd. Ze handhaaft de landelijke regels.

Landelijke Regelgeving

In de Wet Milieubeheer staat, in het Activiteitenbesluit, een hoofdstuk over assimilatieverlichting. Doel hiervan is om lichthinder voor omwonenden te voorkomen én het donkere landschap te beschermen. Vastgelegd zijn:

  • regels voor afscherming van licht aan de zijkanten 
  • regels voor afscherming van licht aan de bovenzijde in ′de donkerteperiode′
  • regels voor afscherming van licht aan de bovenzijde in de na-nacht
  • wanneer volgens deze wet ′de donkerteperiode′ is (bepaalde uren in avond en eerste helft nacht)

Kasverlichting is vanwege deze regels vooral zichtbaar in het midden van de nacht en de ochtend vóór zonsopgang.

Deze wetgeving heeft een bijzondere oorsprong. De regels zijn niet eenzijdig opgelegd door de rijksoverheid. Ze zijn tot stand gekomen uit vrijwillige afspraken tussen de branchevereniging LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) en de Stichting Natuur en Milieu. Pas daarna zijn ze in wetgeving omgezet.

Gemeentelijk beleid

Het Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst (2013) biedt de mogelijkheid om via een afwijking van de bouwregels in de zogenaamde ′teeltgebieden′ kassen te bouwen. Daarbij is een voorwaarde dat, bij toepassing van assimilatieverlichting, de bovenzijde van de kas wordt voorzien van lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd tussen 20 en 6 uur. Het activiteitenbesluit geeft regels over de tijden waarop de lichtscherminstallatie moet worden ingezet.

kassen elders

Foto: Gloed aan de hemel door kasverlichting elders in het land.