Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Sportvelden


Licht is van groot belang voor de sport. Bij sportparken is er licht van voldoende kwaliteit op het sportveld nodig om de sport goed en veilig te kunnen beoefenen. Verder kan verlichting belangrijk zijn voor de sociale veiligheid rondom de sportaccommodatie. De energiekosten drukken op de begroting van sportverenigingen.

Staphorst heeft aandacht voor de hoeveelheid licht die onbedoeld buiten het sportveld terecht komt en daar wellicht de omgeving stoort. De sterke lampen verbruiken daarnaast ook veel energie. 

Sportverlichting verdient de aandacht omdat het op een bepaalde locatie een grote impact kan hebben met veel en fel licht. Maar, in tegenstelling tot andere lichtbronnen, brandt sportverlichting niet de hele nacht door. Na afloop van de trainingen of wedstrijd wordt de verlichting uitgeschakeld door de vereniging. Bij kleinere verenigingen is dit vaak al halverwege de avond.

De discpline ′sport′ kan een bijdrage leveren aan duurzaamheid en leefbaarheid door in te zetten op moderne technieken. Een bijkomend voordeel is dat lagere energiekosten op lange termijn, net als andere kostenreducties, helpen de sport betaalbaar te houden.

rouveen met sport rechts 

Foto: Zicht op Rouveen vanaf Scholenland. Aan de rechterzijde valt de sportverlichting van Rouveen op. 

Sportvelden en bewust verlichten 

Bij het bewust verlichten van sportvelden zijn twee aspecten belangrijk.

1. Goede armaturen

Nieuwe armaturen hebben vaak betere spiegels, waardoor meer licht op het veld komt en minder het landschap in straalt. Kiezen voor een goed armatuur beperkt dus de uitstraling naar de omgeving: omwonenden, weggebruikers, omringende bomen, het open landschap, flora en fauna.

VV Staphorst vanaf Parallelweg vv staphorst overdag

Foto: Verlichting van voetbalveld VV Staphorst vanaf Parallelweg

2. Goed afstellen

Bij alle armaturen, oud en nieuw, is het belangrijk dat ze goed worden afgesteld. Dit zorgt ervoor dat ze het veld verlichten en zo weinig mogelijk de omgeving. Het afstellen kan het beste gedaan worden door een erkend bedrijf, ook bij het vervangen van lampen. Soms zijn armaturen bewust of onbewust erg schuin op de mast geplaatst.

evenemententerrein de Tippe evenemententerrein overdag

Foto: De verlichting op het evenemententerrein de Tippe wordt om 23 uur uitgeschakeld.

Regels en richtlijnen

Vanwege duurzaamheid en leefbaarheid moet volgens de landelijke wetgeving (Activiteitenbesluit):

  • de veldverlichting worden uitgeschakeld als er niet wordt gespeeld
  • uiterlijk om 23.00 uur de veldverlichting helemaal uit zijn

Richtlijnen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) (rekening houdend met normen van de NOC/NSF en de NEN-EN 12193) geven aan hoeveel licht er op ieder type sportveld nodig is om goed en veilig te kunnen sporten.

Om te bepalen hoeveel licht er buiten redelijkerwijs buiten het sportveld mag uitstralen, heeft de NSVV de Richttlijn ter voorkoming van Lichthinder opgesteld. Deze dient ter bescherming van direct omwonenden (en geeft aan hoeveel licht er op de gevel mag schijnen) en weggebruikers, maar ook van het open landschap met de daarin levende flora en fauna.

trainingsveld staphorst

Foto: Trainingsveld op de Ebb. Wubbenlaan in Staphorst

Investeren door gemeente en vereniging samen

Er zijn in Staphorst lichtmasten voor sportverlichting in gebruik bij de 4 verenigingen voor voetbal en tennis. Eigenaarschap, gebruik en onderhoud zijn in kaart gebracht. De gemeente voorziet in sobere en functionele verlichting om te sporten volgens de richtlijnen uit de Kadernota Sport. Verenigingen zijn vrij om voor eigen rekening meer of andere verlichting toe te passen.

De sportverenigingen ontvangen de energienota en zijn dus gebaat bij een laag energieverbruik. Samen kunnen de sportvereniging en de gemeente overleggen over investeren in energiezuiniger verlichten. De sportvereniging verdient deze investeringen vaak terug via haar energierekening. De terugverdientijd van de investeringen wordt korter wanneer de sportvereniging:

  • tijdig uitschakelt
  • alleen die delen van velden verlicht waarop wordt gespeeld (bv bij een keeperstraining)
  • lampen met een lager vermogen gebruikt (of terugdimt) op trainingsvelden

Soms is de regelgeving van de gemeente beperkend, bijvoorbeeld doordat het bestemmingsplan een maximale masthoogte vaststelt. In dat geval plaatsen installateurs vaak de verlichting schuin om toch een gelijkmatig verlicht veld te verkrijgen. Bewoners die gehinderd worden laten meestal wel van zich horen. Dieren en het open landschap ondervinden echter ook hinder van felle verlichting. Sportverenigingen, sporters en installateurs zijn zich hier vaak niet van bewust.

VV IJhorst vv ijhorst overdag 

Foto′s: Voetbalvereniging IJhorst.

dennenlaan lichthinder sport

Foto: In een woonstraat naast Voetbalvereniging IJhorst is een lamp van het sportveld zichtbaar.

LED verlichting

Wanneer de verlichting toe is aan vervanging, overweegt de gemeente de diverse technische opties waaronder overstappen op LED. Belangrijk is de juiste armaturen te kiezen die vlak zijn en minimaal prikken in de ogen. Een nadeel van LED verlichting is de hogere aanschafprijs. Voordelen van LED sportverlichting zijn:

  • de lampen staan meteen op volle sterkte en kunnen aan- en uitgezet worden zonder afkoelperiode
  • dimbaar waardoor bij trainingen een lager lichtniveau kan worden gekozen
  • eenvoudig om minder masten op een veld aan te zetten (keeperstraining, half veld)
  • energiezuiniger waardoor de hogere investering op termijn wordt terugverdiend
  • in sommige gevallen neemt ook het aansluittarief en het piektarief af, resulterend in een lagere energierekening en een kortere terugverdientijd

sport VV Rouveen vv rouveen overdag

Foto′s: Voetbalvereniging Rouveen is tevreden over het licht, het zicht en gebruiksgemak van de LED-verlichting.

Parkeren

Na de wedstrijd of training en in ieder geval om 23.00 uur moet de sportveldverlichting uitgeschakeld worden. Parkeerterreinen zijn dan vaak nog verlicht, ook wanneer iedereen naar huis is. Lees meer hierover in Parkeerterreinen.

zwembad jj gorterlaan parkeerplaats staphorst

Foto: Bij het zwembad op de J.J. Gorterlaan is de parkeerplaats de gehele nacht verlicht.