Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Parkeerterreinen


De verlichting op parkeerterreinen is vaak een zaak van de gemeente. Soms beheren bedrijven, grote winkels of sportverenigingen zelf de lantaarnpalen op hun parkeerterrein. Onderstaande tekst gaat niet over parkeerterreinen in woongebieden.

staphorst marktplein

Foto: De parkeerplaats op de Markt is bescheiden verlicht. Omdat er ′s nachts geen gebruik wordt gemaakt van dit (parkeer)terrein, schakelt de gemeente de verlichting ′s nachts uit.  

Lege parkeerterreinen in het licht

Parkeerterreinen zijn vaak verlicht, ook als er midden in de nacht geen gebruik van wordt gemaakt. Dit kan zinvol zijn in verband met (het gevoel van) sociale veiligheid. Heel vaak kan de verlichting echter uitgeschakeld of gedimd worden. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen bij sportvelden.

Rouveen parkeerplaats bij kerk

Foto: Lege parkeerplaats bij kerk plus kom Rouveen met verlichte etalage (Scholenweg, Oude Rijksweg).

Gemeentelijk beleid

Parkeerterreinen worden door de gemeente op dezelfde manier verlicht als bijvoorbeeld een straat in een woonwijk. De verlichting heeft een lage sterkte, onder de landelijke richtlijn. 

Bij parkeerterreinen die ’s nachts leeg zijn en terreinen nabij het open landschap en natuurgebieden, bekijkt de gemeente of de verlichting kan worden gedimd in de late avond en nacht.

parkeerplaats leeg staphorst JJ Gorterlaan zwembad

Foto: De parkeerplaats bij het zwembad op de J.J. Gorterlaan is ′s nachts verlicht maar niet in gebruik.

Oproep aan beheerders van parkeerterreinen

Bedrijven, winkels, sportverenigingen en andere instellingen worden zo nodig geïnformeerd over het gemeentelijk verlichtingsbeleid en over mogelijkheden om hun parkeerterreinverlichting aan te passen. Voorbeelden zijn het kiezen voor een laag vermogen, ‘s nachts uitschakelen of dimmen. 

boer parkeerplaats

Foto: Verlichte lege parkeerplaats bij een bedrijf.