Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Storingen en onderhoud


Storingen

Als de straatverlichting niet brandt, kunt u hiervan melding doen. Geef de straatnaam met het nummer dat op de betreffende lantaarnpaal of palen door aan de gemeente:

Het streven is om kapotte lampen zo snel mogelijk te repareren. Wanneer de straatverlichting niet brandt als gevolg door een storing aan het ondergrondse kabelnet, moet dit worden verholpen door de beheerder van het kabelnet. Het oplossen van dergelijke storingen duurt vaak langere tijd.

Wanneer er minimaal 5 lantaarnpalen of zelfs de hele straat is uitgevallen, zit het probleem waarschijnlijk in het ondergrondse net. U kunt dit bij de gemeente melden en zij zullen netbeheerder Enexis vragen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De gemeente Staphorst heeft geen invloed op de responstijd van Enexis. De responstijden zijn door Enexis vastgelegd in de ‘Servicenorm OV-storing Enexis’. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het ondergrondse deel van de verlichting tot aan de aansluiting in het luikje van de lichtmast.

Hoe uw gemeente en de netbeheerder samenweren, kunt u zien in dit filmpje van Enexis filmpje. Bijbehorende website geeft meer informatie vanuit de netbeheerder. U kunt op de site ook recente storingen opzoeken die bij de netbeheerder bekend zijn. De bovengrondse storingen die de gemeente zelf afhandelt, staan niet in het systeem.

In het najaar is het aantal storingsmeldingen altijd relatief hoog omdat het vroeger donker wordt en het meer opvalt wanneer verlichting niet werkt. 

Onderhoud

De gemeente voert onderhoud uit voor een goede kwaliteit en levensduur van de openbare verlichting. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan bijvoorbeeld:

 • schoonhouden (ivm groenaanslag) en schilderen van de mast
 • schoonhouden van het armatuur
 • het vervangen van defecte lampen en overige onderdelen van het armatuur

De gemeente vervangt bij conventionele verlichting lampen op het moment dat ze kapot zijn of weinig licht meer geven. Er wordt eenmaal per week een ronde gemaakt. Bij LED verlichting is er geen tussentijdse vervanging van de lamp nodig. 

De gemeente voert het beheer en onderhoud uit op basis van dit beleidsplan. Beheer en onderhoud passend bij bewust verlichten betekent dat bij aanleg en vervanging van verlichting, niet wordt uitgegaaan van de standaarden en automatismen maar steeds de omgeving wordt meegenomen in de afweging. Bij het kiezen van armaturen, vermogens en dimregimes, is het uitgangspunt steeds:

 • alleen verlichting (terug)plaatsen waar nodig
 • voldoende maar niet teveel licht plaatsen qua verlichtingssterkte en gelijkmatigheid
 • bekijken of de situatie op de locatie in kwestie is veranderd waardoor andere keuzes mogelijk zijn (lichter wegdek of alle gevels gerenoveerd met lichter materiaal? Dan kan er misschien minder licht worden geplaatst op vervangingsmomenten!)
 • het juiste armatuur kiezen waardoor alleen die delen van de openbare ruimte worden verlicht waar dat gewenst is en wellicht de grotere mastafstand wordt gecompenseerd door een breder stralend armatuur

Verlichting in relatie tot bomen

In het Bomenbeleidsplan (2015-2025) benoemt de gemeente dat :

 • Tijdig overleg dient plaats te vinden tussen de disciplines ′groen′ en ′openbare verlichting′
 • In bestaande situaties waar knelpunten optreden tussen bomen en lantaarnpalen kunnen gerichte snoeiacties in veel geallen voldoende zijn om dit op te lossen
 • Structurele knelpunten moeten worden opgelost met renovatie of ontwikkelingsplannen
 • Bij voorkeur worden in nieuwe situaties bomen aan één zijde en lantaarnpalen aan de andere zijde van de weg geplaatst.
 • Als er tweezijdige beplanting wordt gekozen, worden lantaarnpalen en armaturen vóór de bomenrij geplaatst waarbij de afstand tussen boom en lantaarnpaal minimaal 2 meter is (afhankelijk van de boomsoort).

defect mastluikje

Foto: defect mastluikje (voorbeeld van een andere gemeente)

Aanpassingsverzoeken

Bij een verzoek tot aanpassing aan de openbare verlichting in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw verzoek. Kosten voor een eventuele verplaatsing komen voor rekening van de aanvrager. Wanneer sprake is van een reconstructie van de openbare ruimte kunnen wensen met betrekking tot het verplaatsen mogelijk worden meegenomen.