Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Woningen en tuinen


Verlichting bij woningen

De burgers van de gemeente Staphorst hebben zelf soms ook licht in de buitenruimte, zoals een lamp bij de voor- of achterdeur en tuinverlichting. De gemeente vraagt hen om bewust te verlichten: 

  1. verlicht buiten alleen als het echt nodig is
  2. schakel eventuele sfeer- en tuinverlichting ′s nachts uit
  3. gebruik bewegingsmelders, tijdschakelaars of daglichtsensoren
  4. stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht
  5. gebruik minder fel licht, met een zo laag mogelijk vermogen en een zachte kleur

Jaarlijkse Nacht van de Nacht

Elk jaar benut de gemeente de Nacht van de Nacht aan om Bewust Verlichten en de schoonheid van de nacht op de agenda te zetten. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting niet uitgeschakeld in de Nacht van de Nacht.

Ieder jaar weer kunnen alle burgers meedoen door:

  • hun eigen verlichting uit te schakelen
  • deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden

In 2015 is er in de Veldschuuur aan de Stadsweg aandacht voor de Nacht met activiteiten zoals een nachtwandeling, sterren kijken en in het duister luisteren naar mooie verhalen.

Daarnaast heeft de gemeente een fotowedstrijd georganiseerd met als titel “Fotografeer het beeld in de nacht”. 

Gemeentelijk beleid

De gemeente heeft energiezuinige openbare verlichting en de Nacht van de Nacht in haar milieujaarprogramma’s opgenomen. De Duurzaamheidsvisie heeft als speerpunt Energiebesparing en noemt ′het tegengaan van lichtvervuiling′ als aandachtspunt.

Veel lichtbronnen kunnen niet direct door burgers maar ook niet door de gemeente worden beïnvloed. Het nieuwe beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte is een startpunt voor de gemeente Staphorst om een stapje verder te gaan richting andere partijen. Gewoon binnen het werk dat de gemeente al doet, bijvoorbeeld met sportverenigingen, bedrijvenverenigingen en woningcorporaties.

Oude Rijksweg

Foto: Aanlichting geeft variatie en eigenheid in de omgeving en hoeft geen problemen op te leveren zolang het in verhouding staat tot de omgeving, er geen hinder voor het wegverkeer optreedt, er energiezuinige verlichting wordt gebruikt, en de lampen in de late avond worden uitgeschakeld.

Ijhorst particuliere verlichting boerderij

Foto: Buitenverlichting aan woning/boerderij

horizontale beamer bij woonhuis

Foto: Deze foto (elders in het land) toont dat er ook bij particulieren kansen liggen voor bewuster verlichten.